Novak's Blog

Без разлика дали стоките, услигите или другите добра се плаќаат со валути или со “Алтани”, тие треба да имаат некаква вредност и целисходност за тој што ги набавува и за тој што ги продава. Златото служи само како гарант дека стабилноста на одредени валути нема да колабира во овие турбулентни времиња. Е сега прашањето е кои се најголемите добавувачи на стоки, услуги или други добра (суровини, полу-суровини, крајни производи), т.е. кои земји можат најмногу да понудат и да извезат на светскиот пазар и кои можат да издржат во услови на глобална криза? Одговорот е едноставен, оние земји кои поседуваат најголеми ресурси (без разлика природни или човечки) т.е. Русија и Кина.

 

Gold Bar Boullion 002

Gold Bar

Првите (Русија) се најголеми извозници на природни ресурси, (не само енергенси) да не заборавиме дека во светската трговија не е само златотот гарант, има и други замени за племенитите метали а тоа се скапоцените камења, кои се уште поретки од племенитите метали и со тоа носат со себе и далеку поголема вредност и на кои стварно со време во ниту еден случај не им паѓа вредноста, туку напротив само им се зголемува. Русија е една од оние земји кои имаат на располаганје достојни резерви како на сурови скапоцени камења, така и обработени скапоцени камења кои носат со себе и додадена уметничко-естетска и историска вредност. Таа може доколку посака да го наполни буџетот, да исфрли на пазарот одредена количина на скапоцени камења и со тоа сериозно да ја разниша вредноста не само на западните валути туку и на вредноста на златото, како што правеше во минатото СССР за да ги финансира сопствените потфати. Од друга страна константната побарувачка на енергенси и секако значителниот придонес на Русија во глобаланото снабдување и дистрибуција на истите енергенси им носи завиден прилив на средства на Русите, тие средства не се испорачуваат во Злато туку во валути. Затоа на русите и не им одговара да има слаб долар или евро, но реалноста е таа што западната хемисфера нема што да им понуди на останатите земји во светот освен високо интелектуални услуги и висока технологија, која пак земјите како Русија и Кина ги “купуваат” од западот со истите валути што овие им ги даваат за суровините што им се испорачуваат на запад.

Faberge Egg

Faberge Egg

Кина пак од друга страна, е една Хипер-Фабрика со своите човечки ресурси и засега служи како огромна евтина индустриска зона, во која од цел свет производителите ги лоцираат своите капацитети, тоа си има погодности за големите глобални корпорации но и сериозни импликации за западните општества каде што веќе ништо опипливо не се произведува освен во најлуксузните и подоходовните индустриски сфери. Повторно на Кина за производите што се извезуваат од таму им се плаќаат огромни суми и вредноста на тие стоки од година во година се зголемува, а кинезите како мудра нација си го држат Јуанот на доста ниско ниво за нивните стоки да бидат атрактивни што е можно подолго време и Кина да остане на врвот во производството на стоки за широка потрошувачка, тоа е нивната филозофија и со тоа они ја зацврстуваат својата економска супремација над остатокот од светот. Истотака како една од најмудрите нации, кинезите тие исти тешко запечалени странски валути ги користат за да ја развијат сопствената дрзава, купувајќи го скапоценото know-how (меките, неопипливи, интелектуални и консултантски услуги) од западот и влужувајќи во развивање на сопствени технологии базирани на западните. Како и на Русија така и на Кина не им одговара западните валути да паѓаат во однос на нивните, и токму тие две земји сега се јавуваат како најголемите кредитори на западните земји особено на САД и на земјите од ЕУ, дури за да не се знае дека купуваат толку многу и Русија и Кина се слузат со трети лица за да одкупат што е можно повеќе државни обврзници од најризничните земји за да ги одржат на површина. Дека и на Русија и на Кина не им одговараат високите цени на златото, пд една страна тие веќе го имаат во големи количини кај нив и неможат да го пласираат на светските берзи без да предизвикаат пад на вредноста на златото, од друга страна неможат да го користат како платежно сретство за подмирување на цехот за услугите и производите што би требало да ги платат кон други земји, затоа што валутата секогаш е во побарување. Затоа не треба да се следат советите на инвестиционите лидери, гуруа и со слични перипетии насловени милјардерите на западната хемисфера. Златото сега се користи само за да си ги девалвираат сопствените валути за да можат по поевтина цена да ги набавуваат за нив премногу битните ресурси и стоки, а од друга страна да можат за поскапо да си ги наплатат сопствените услуги и високо технолошки производи кои ги извезуваат во останатите земји во светот. Ние како мала земја се наоѓаме во милост и немилост на овие Џинови на светската сцена и ако сме паметни ќе си гледаме како да си ја спасиме сопствената глава за да не ни биде згмечена од големите потези на глобалните играчи. 🙂

Advertisements

Прашање, Што кога златото ќе ја постигне својата максимална вредност? И зошто сега да се купува злато?

Кога веќе сите инвеститори од голем калибар веќе вложија во тоа злато на берзите пред неколку години кога беше евтино. Истите тие сега сакаат да го насскаат широките народни маси да вложуваат во злато кога на нив им одговара, за да го продаваат по се повисоки цени. Друго кој гарантира дека златото ќе остане на високо место по побарувачка, јас сепак мислам дека Платината има и ќе има поголема вредност од златото, не само дека е поретка, туку и дека технолошки е попгодна за идните технологи што се планираат за поблиска и за подалечна иднина. Златото во суштина се помалку ќе се користи во технологијата во иднина и со тоа побарувачаката, а и вредноста негова ќе паѓа. Доколку се сетиме дека најголемите Инвеститори од Западниот свет големото нивно богоатство го имаат заработено на големите шпекулации што се шират на светските берзи, тогаш кој гарантира дека современата “Златна Треска” не е само уште една нивна шпекулација, за да заработат плус уште некоја милјарда.

Gold Bar Boullino

Gold Bar

Аs I mentioned before, in my previus blog RAW format is it a Plus or just a waste of digital space? most of the time i use RAW + JPEG mainly to check if the composition is right, the light is correct overexposed/underexposed areas and other minute changes in the photo.

This depends on whether you are shooting outdoors or in a studio, if you shoot outdoors and your work depends on a fast workflow process (Sports, Fashion, On Site shoot for a client) you need to check fast whether you got it right. Plus the added value if something is not quite right you got both formats with you, if you need to share your photos fast with your client, your model or someone else and working on a tight time frame you give them the JPEG’s and use the RAW’s latter on in the post-production (development) process.

As in my photos first I used JPEG’s to post-process:

Model 001

Model 001 - Copyright © Novak Dimitrovski 2009

Model 002

Model 002 - Copyright © Novak Dimitrovski 2009

And then when I had a little bit more time I used RAW for the post-processing:

Even do the end result was a JPEG image, there are some small diferences and the reachnes of detail remains in the images that ware made from the RAW format. This is due to the nature of the RAW format and the way it captures the image.

If you shoot in the studio you are probably already using some system for fast transfer (wired or wireless) your shots to the PC or MAC directly to a software that can process both JPEG or RAW or both formats at the same time. One more reason for me to use RAW and JPEG at the same time is because I use Adobe© Bridge® most of the time when I make selection and ménage my photos. In Bridge® I usually line up my photos in my right side thumbnail bar, both formats side by side so you can instantly see the differences in your image, this contributes to the fast workflow process and you right away know what you RAW image needs improving and in which direction.

Model 003

Model 003 - Copyright © Novak Dimitrovski 2009

Model 004 - Copyright © Novak Dimitrovski 2009

Model 004 - Copyright © Novak DImitrovski 2009

One more added comfort is that if you go for the described HDR process or the photo-stitching process (in my previous blog) you already have one JPEG to start with and only need to create from RAW just a couple more to merge them in Photoshop® or any other program to create HDR image. If you need to produce a large panorama or other composite image for faster workflow and lesser CPU and RAM exploitation use JPEG’s for faster results (and in most of the time JPEG’s will be enough for a final result).

I hope this will be enough convincing for anyone at least to think when to shoot just RAW and when both RAW + JPEG.

Best wishes,

Novak

Well let me tell you from my personal experience. I ALWAYS shoot RAW plus JPEG, ALWAYS!!!

Why? you might ask – the answer is simple.

JPEG’s I use just to see if the composition is right, the light is correct overexposed/underexposed areas and other minute changes in the photo.
RAW’s I use EVERY time I need to work on a serious post-production on the photo like use for brochures, web design, on-line gallery, printed materials and other.

I even shoot RAW for scenes from my personal life, You never know when you might end up using that digital negative. 🙂 RAW is practically, that a digital negative, the main difference is that every color on the sensor is captured in it’s layer (if you use the Canon EOS system since they first introduced the CMOS sensor which had this ability), thus giving you much more to work with when you open the RAW format in any program specialised for RAW post-production (Adobe© Bridge® and Light Room®, Canon’s own RAW program – Digital Photo Professional® and others).

RAW enables you to correct a bundle of things in your photo pwith just a few sliders. The only thing that you can’t correct are focus mistakes! 🙂 Everything else possible 🙂 it’s the easiest way to achieve correction of auto-white balance, to add more hue or saturation, brightness, contrast, color balance and many many other things. Some interesting options also are removal of vignetting on the edges of the pictures, color aberrations with some cheaper lenses, all of this you are able to do in just a few clicks in RAW file.

The added comfort to edit every color layer separately will bring you more vivid photos in no time at all, and whats best you can save your presets for future use, excellent option if you are shooting a lot of photos in similar light conditions like product shots, studio portrait photography and similar. If you tend to go for bigger file size and biger photo dimensions you could try to make a

High dynamic range imaging composite by using exposure bracketing and post-processing the separate images to create a single image with a higher dynamic range.

You can visit some of these sites to see what I’m talking about:

High Dynamic Range – Wikipedia article

On HD Photo you can check:

HD Photo – Wikipedia article

Or you can download the Photoshop® plugin at:

HD plug in for Photoshop®

Or you can go for photostiching to create panoramas from multiple images or large size photo compositions of multiple images taken of a subject (instead of going wide go tele and make few shots of the subject details and later on stich them in a single photo composite).

As an example you can check out my photo at:

Panoramio – Panorama of Skopje City square

or

Panorama -Skopje City square full resolution

Skopje City square 360 Panorama

Skopje City square 360 Panorama – Copyright © Novak DImitrovski 2008

It is a 360 panorama of the city square made with Canon EOS 350D/Rable XT with the regular lens EF 18-55mm, camera was held Portrait oriented I shoot around 32 shots in circuit around me. The rest was done by AutoPano Pro a software for creation of Panoramas from shots like this. It’s not perfect but it gives some fast and impressive results.

I hope this post will help all of you in your work.

Best wishes,

Novak

Advertisements

  • Нема
  • madbuldog: Токму така Едис, ти благодарам на коментарот. Поздрав
  • Edis Sejfula: Целосно се согласувам, бидејќи тие што ги вложиа нивните пари во злато, тоа го напр

Категории